Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Ochotnicze Hufce Pracy - Podkarpacka Wojewódzka Komenda
OHP Logo
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Podkarpacka Wojewódzka Komenda
Biuletyn Informacji Publicznej
Podkarpacka WK
Al. Piłsudskiego 31
35 - 074 Rzeszów
17 852 39 10
fax: 17 852 39 10
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Młodzieżowe Centrum Kariery Punkt Pośrednictwa Pracy Młodzieżowe Centrum Informacji Zawodowej
Informacje o projekcie Od Szkolenia Do Zatrudnienia


Nowoczesne kompetencje kadry

  Ochotniczych Hufców Pracy

 

 

www.europa.eu www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

     Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie od 15 czerwca do 15 grudnia 2010 roku realizowała projekt systemowy „Nowoczesne kompetencje kadry Ochotniczych Hufców Pracy”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu było nabycie przez kadrę Ochotniczych Hufców Pracy nowych kompetencji i umiejętności poprzez kompleksowe doskonalenie kwalifikacji sprzyjające w rezultacie do wzmocnienia efektywności funkcjonowania Ochotniczych Hufców Pracy, jako instytucji na rynku pracy oraz podwyższenie poziomu jakości usług oferowanych młodzieży.

 

Celami szczegółowymi projektu były:

 

• poszerzenie posiadanej przez kadrę Ochotniczych Hufców Pracy wiedzy oraz nabycie nowych kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniach specjalistycznych, które były prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych wykładowców,

podniesienie kwalifikacji w zakresie znajomości języków obcych,

nabycie przez kadrę wiedzy z zakresu nowatorskich rozwiązań stosowanych w innych krajach Unii Europejskiej poprzez udział w wizytach studyjnych.

 

W szkoleniach specjalistycznych wzięło udział 24 pracowników Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie.

 

Były to następujące szkolenia:

 

1.    „Metodologia nauki przedsiębiorczości, techniki prowadzenia zajęć z klientem”,

2.    „Doskonalenie jakości pracy w pośrednictwie, trening skutecznych metod komunikacji z klientami”,

3.    „Procedury realizacji kontroli zarządczej”,

4.    „Zasady realizacji projektów dotyczących międzynarodowej wymiany młodzieży”,

5.    „Szkolenie z zakresu nowego podręcznika klubu pracy”,

6.    „Zasady planowania oraz tworzenia budżetu zadaniowego”,

7.    „Mediacje i negocjacje w procesie rozwiązywania problemów wychowawczych w pracy z młodzieżą”,

8.    „Metody rekrutacji i selekcji pracowników”,

9.    „Trening zastępowania agresji”,

10. „Zarządzanie zasobami ludzkimi”,

11. „Szkolenie z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej”,

12. „Zarządzanie czasem”.

 

     Kwalifikacje z zakresie znajomości języków obcych poprzez udział w szkoleniach doszkalających (język angielski, język niemiecki) podniosło 12 pracowników Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie.

 

     Dwóch uczestników projektu wzięło udział również w wizytach studyjnych w Glasgow i Amsterdamie, gdzie odwiedzili instytucje zajmujące się aktywizacją młodzieży zagrożonej marginalizacją, co umożliwiło im zdobycie wiedzy z zakresu nowatorskich rozwiązań stosowanych w ww. miastach Unii Europejskiej.

www.europa.eu www.efs.gov.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  

 

 

  PWK OHP in English

  Strona Komendy Głównej OHP

  Jednostki organizacyjne

  Wojewódzka Rada Programowa

  Gwarancje dla Młodzieży

  Oferty pracy

  Kursy i Szkolenia

  Rekrutacja młodzieży do OHP

  Zamówienia publiczne

  Projekty UE zakończone

    Nowe perspektywy

    Gwarancje dla młodzieży

    OHP jako realizator usług rynku pracy

    Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój

    Nowoczesne Kompetencje Kadry opiekuńczo-wychowawczej OHP

    Indywidualny Projekt Kariery - Portfolio dla Młodz

    Młodzieżowa Akademia Umiejętności

    Nowoczesne Kompetencje Kadry OHP

    Nasza Przyszłość

    Life coaching

    Szkolenie Kadry Ochotniczych Hufców Pracy

    Nowe Możliwości - Lepsze Jutro

    Tworzenie architektury...

    Nowe perspektywy 2

    Ginące Zawody

    Obudź swój potencjał

    Akcja Aktywizacja

    Równi na rynku pracy

    Pomysł na siebie

  EURES

  ECAM

  Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

  Współpraca międzynarodowa

  Wizerunek OHP

  Absolwenci OHP

  Ferie z OHP

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich

  Ogólnopolski Tydzień Kariery

EURES Polska
Zdobądź dobry zawód, który zagwarantuje Ci pracę. ECAM. Tel. 19524

Zielona Linia - informacje
Filmy o OHP
Login
Hasło

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP