Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Ochotnicze Hufce Pracy - Podkarpacka Wojewódzka Komenda
OHP Logo
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Podkarpacka Wojewódzka Komenda
Biuletyn Informacji Publicznej
Podkarpacka WK
Al. Piłsudskiego 31
35 - 074 Rzeszów
17 852 39 10
fax: 17 852 39 10
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Młodzieżowe Centrum Kariery Punkt Pośrednictwa Pracy Młodzieżowe Centrum Informacji Zawodowej
Informacje o projekcie Od Szkolenia Do Zatrudnienia

 

 

LIFE COACHING - WSPARCIE MŁODZIEŻY
ZAGROŻONEJ WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

 

 

 

     Podkarpacka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Rzeszowie informuje o realizacji projektu „Life coaching – wsparcie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej.

 

     Projekt realizowany jest w okresie od 01.06.2012 r. do 31.05.2015 r. w partnerstwie, w skład którego wchodzi: Fundacja Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości, pełniąca rolę Lidera Partnerstwa, Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy i Wielkopolska Grupa Prawnicza.

 

Główny cel projektu:  

Zwiększenie skuteczności działań na rzecz wprowadzania na rynek pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w wieku 15-18 lat, poprzez nawiązanie współpracy trójsektorowej oraz analizę, testowanie i wdrożenie innowacyjnego modelu coachingu młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym do końca maja 2015 r., który stanowi innowacyjne narzędzie wczesnej interwencji socjalnej.

 

Grupy docelowe projektu:  

UŻYTKOWNICY - Ochotnicze Hufce Pracy, placówki opiekuńczo-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze (wymiar testowania: 100 osób, w tym 65 kobiet i 35 mężczyzn),

ODBIORCY - młodzież w wieku 15-18 lat, zagrożona wykluczeniem społecznym, pochodząca z rodzin dysfunkcyjnych, skierowana do placówek opiekuńczo – wychowawczych (wymiar testowania: 300 osób, w tym 105 kobiet i 195 mężczyzn).

 

Zakres merytorycznego wsparcia projektowego dla Użytkowników projektu na etapie testowania obejmuje:  

• istotę i przebieg coachingu,

kompetencje komunikacyjne coacha,

motywowanie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym,

rozwiązywanie konfliktów,

tworzenie Indywidualnej Ścieżki Osiągnięć.

 

Zakres merytorycznego wsparcia projektowego dla Odbiorców projektu na etapie testowania obejmuje:  

zbadanie przez Użytkowników projektu sytuacji społecznej, aspiracji i predyspozycji zawodowych, potrzeb szkoleniowych Odbiorców projektu,

mentoring, analizę SWOT Odbiorców projektu na rynku pracy, wyznaczenie ścieżki planowanych osiągnięć edukacyjnych i zawodowych Odbiorców projektu,

opracowanie przez Użytkowników projektu Indywidualnej Ścieżki Osiągnięć (deklaracja pracy nad sobą, zainteresowania, zdolności, cechy osobowości, obraz idealnego zawodu i jego alternatywa, cele edukacyjne, predyspozycje fizyczne, psychiczne i zdrowotne do ich wykonywania oraz rozeznanie lokalnego rynku pracy, potencjalnych pracodawców),

szkolenie zawodowe w zakresie zgodnym z predyspozycjami zawodowymi,

doradztwo zawodowe,

pomoc w opracowaniu dokumentów aplikacyjnych, poszukiwaniu ofert pracy, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej.

 

     Realizacja projektu w Podkarpackiej Wojewódzkiej Komendzie OHP, obejmie czterech Użytkowników (3 kobiety i 1 mężczyzna), z których każdy będzie opiekunem/trenerem trzech Odbiorców, w wieku 15-18 lat.

www.europa.eu www.efs.gov.pl

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

  PWK OHP in English

  Strona Komendy Głównej OHP

  Jednostki organizacyjne

  Wojewódzka Rada Programowa

  Gwarancje dla Młodzieży

  Oferty pracy

  Kursy i Szkolenia

  Rekrutacja młodzieży do OHP

  Zamówienia publiczne

  Projekty UE zakończone

    Nowe perspektywy

    Gwarancje dla młodzieży

    OHP jako realizator usług rynku pracy

    Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój

    Nowoczesne Kompetencje Kadry opiekuńczo-wychowawczej OHP

    Indywidualny Projekt Kariery - Portfolio dla Młodz

    Młodzieżowa Akademia Umiejętności

    Nowoczesne Kompetencje Kadry OHP

    Nasza Przyszłość

    Life coaching

    Szkolenie Kadry Ochotniczych Hufców Pracy

    Nowe Możliwości - Lepsze Jutro

    Tworzenie architektury...

    Nowe perspektywy 2

    Ginące Zawody

    Obudź swój potencjał

    Akcja Aktywizacja

    Równi na rynku pracy

    Pomysł na siebie

  EURES

  ECAM

  Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

  Współpraca międzynarodowa

  Wizerunek OHP

  Absolwenci OHP

  Ferie z OHP

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich

  Ogólnopolski Tydzień Kariery

EURES Polska
Zdobądź dobry zawód, który zagwarantuje Ci pracę. ECAM. Tel. 19524

Zielona Linia - informacje
Filmy o OHP
Login
Hasło

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP