Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Ochotnicze Hufce Pracy - Podkarpacka Wojewódzka Komenda
OHP Logo
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Podkarpacka Wojewódzka Komenda
Biuletyn Informacji Publicznej
Podkarpacka WK
Al. Piłsudskiego 31
35 - 074 Rzeszów
17 852 39 10
fax: 17 852 39 10
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Młodzieżowe Centrum Kariery Punkt Pośrednictwa Pracy Młodzieżowe Centrum Informacji Zawodowej
Informacje o projektach Od Szkolenia Do Zatrudnienia i Akcja Aktywizacja

 

AKCJA AKTYWIZACJA - YEI

 

Cel główny projektu:
Poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych w wieku 15-24 lata z grupy NEET, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

Grupy docelowe:
I grupa (15-17 lat) – to osoby zaniedbujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (grupa I A), nie kontynuujące nauki po ukończeniu gimnazjum (grupa I B), zagrożone wykluczeniem społecznym, które mają problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się.

II grupa (18-24 lata) - to osoby pozostające bez zatrudnienia, nieuczące się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego
i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

 

Zadania realizowane w projekcie:

Zadanie 1: Pomocna dłoń
Przez cały okres realizacji projektu młodzież zostanie objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym. Od momentu zrekrutowania, przez cały czas trwania projektu nad każdą 10-cio osobową grupą uczestników czuwać będzie wykwalifikowany opiekun grupy tj. wychowawca zatrudniony w OHP.

W ramach zadania przewidziano również objęcie uczestników wsparciem psychologiczno-motywacyjnym. Jest to pomoc o charakterze miękkim, tj. zajęcia z psychologiem (w formie indywidualnej i grupowej), które mają na celu pomoc w przezwyciężaniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej oraz zmotywowanie młodzieży do udziału w zajęciach w ramach projektu. Uzupełnieniem wsparcia psychologicznego będą zajęcia z zapobiegania depresji wśród młodzieży.

Każdy uczestnik zostanie objęty opieką doradcy zawodowego, który pokieruje jego dalszym rozwojem zawodowym. Proces ten rozpoczyna się od indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowania Indywidualnych Planów Działania (IPD), obejmujących zakres wsparcia mający na celu przede wszystkim pomoc młodej osobie w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy. Działania na pierwszym etapie zostaną uzupełnione również o grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, które zawierają metody aktywnego poszukiwania pracy – gr II oraz o warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla gr IB.


Zadanie 2: Dobry kierunek
W ramach zadania młodzież objęta będzie wsparciem tzw. twardym, mającym na celu uzupełnienie lub zdobycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w celu wejścia na rynek pracy i zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia. Zaplanowane działania koncentrują się głównie na możliwości zdobycia zawodu, podniesienia kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania – główną proponowaną formą wsparcia w tym obszarze są zatem kursy zawodowe proponowane dla grupy II oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe – dla grupy IB wraz ze stypendium szkoleniowym. Grupie IA, z racji na wiek uczestników, zaproponowane zostaną warsztaty z zakresu wyrównywania zaległości edukacyjnych wraz z zakupem wyprawki szkolnej. Ponadto uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem dodatkowym w postaci różnego rodzaju warsztatów, kursów i szkoleń mających na celu nabycie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym umiejętności językowych, cyfrowych i innych. Będą to zatem: kursy językowe, kursy komputerowe ECDL, kursy prawa jazdy kat. B oraz kursy przedsiębiorczości.

Dodatkowo w ramach zadania uczestnicy zostaną objęci wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia podczas zajęć oraz dofinansowania dojazdów na zajęcia. Ponadto w ramach zadania zaplanowano refundacją kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie odbywania zajęć oraz wypłatę stypendiów szkoleniowych dla uczestników.


Zadanie 3: Udany start
Ostatnim etapem wsparcia w ramach projektu będzie realizacja 3-miesięcznych staży zawodowych wraz z usługą pośrednictwa pracy lub pośrednictwa w zakresie organizacji staży (grupa II). Staże zawodowe stanowią kluczowy element Gwarancji dla młodzieży, dlatego też młodzież po ukończeniu kursów zawodowych skierowana będzie na staże zawodowe u pracodawców w celu nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania określonego zawodu oraz weryfikacji kwalifikacji uzyskanych w trakcie kursów zawodowych.

Ponadto w ramach zadania zaplanowano koszty niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych, wydatki związane z refundacją kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie stażu zawodowego, wydatki związane z wypłacaniem stypendiów stażowych dla uczestników oraz z przekazaniem środków pracodawcy przyjmującemu na staż uczestnika projektu na zakup wyposażenia stanowiska pracy stażysty. Dodatkowo młodzież objęta zostanie dodatkowym wsparciem socjalnym w postaci dofinansowania dojazdów na zajęcia i staże zawodowe

Ponadto w ramach zadania zaplanowano refundacją kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie stażu zawodowego, wypłatę stypendiów stażowych dla uczestników oraz z przekazanie środków pracodawcy przyjmującemu na staż uczestnika projektu na zakup wyposażenia stanowiska pracy stażysty.

W ramach zwiększenia samooceny uczestników i kompleksowego przygotowania ich do wejścia na rynek pracy realizowane będą warsztaty z zakresu kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika (podstawy kreowania wizerunku profesjonalnego, zasady dress code, itp.). W ramach projektu zakupione będą ubiory dla uczestników, w których wyborze pomagał będzie stylista w taki sposób, by były one odpowiednie na rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą. Zajęcia kończyć będzie metamorfoza każdego uczestnika poprzedzona indywidualną konsultacją (usługa kosmetyczna, makijaż, dobór fryzury, ubioru) mająca na celu zaplanowanie zakresu zmiany. Zajęcia będą realizowane w grupach, osobno dla kobiet i mężczyzn, z uwagi na specyfikę potrzeb przedstawicieli obu płci w tej kwestii.

Budżet projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”  wynosi 24 295 000,00 zł.


 


Zdobądź dobry zawód, który zagwarantuje Ci pracę. ECAM. Tel. 19524
Witryna EURES
  PWK OHP in English

  Strona Komendy Głównej OHP

  Jednostki organizacyjne

  Wojewódzka Rada Programowa

  Gwarancje dla Młodzieży

    OSP-Ogólne informacje

    OSP-Jednostki realizujące

    AA-Przebieg realizacji

    OSDZ-Rekrutacja do projektu

    OSDZ-Jednostki realizujące

    ODSZ-Przebieg realizacji

    AA-Ogólne informacje

    AA-Jednostki realizujące

    AA-Rekrutacja do projektu

    OSP-Przebieg realizacji

  Oferty pracy

  Kursy i Szkolenia

  Rekrutacja

  Zamówienia publiczne

  Projekty UE

  EURES

  ECAM

  Refundacja

  Współpraca międzynarodowa

  Wizerunek OHP

  Absolwenci OHP

  Ferie z OHP

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich

  Ogólnopolski Tydzień Kariery

EURES Polska
Elektroniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży - informacje
Zielona Linia - informacje
Filmy o OHP
Login
Hasło

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP