Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Ochotnicze Hufce Pracy - Podkarpacka Wojewódzka Komenda
OHP Logo
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Podkarpacka Wojewódzka Komenda
Biuletyn Informacji Publicznej
Podkarpacka WK
Al. Piłsudskiego 31
35 - 074 Rzeszów
17 852 39 10
fax: 17 852 39 10
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Młodzieżowe Centrum Kariery Punkt Pośrednictwa Pracy Młodzieżowe Centrum Informacji Zawodowej
Informacje o projekcie Od Szkolenia Do Zatrudnienia

 

AKCJA AKTYWIZACJA - YEI

 

Cel główny projektu:
Poprawa sytuacji na rynku pracy osób młodych w wieku 15-24 lata z grupy NEET, poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

Grupy docelowe:
I grupa (15-17 lat) – to osoby zaniedbujące obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (grupa I A), nie kontynuujące nauki po ukończeniu gimnazjum (grupa I B), zagrożone wykluczeniem społecznym, które mają problemy z odnalezieniem się na rynku pracy i usamodzielnieniem się.

II grupa (18-24 lata) - to osoby pozostające bez zatrudnienia, nieuczące się, których ograniczenia materialne i środowiskowe, a także brak kwalifikacji zawodowych, zbyt niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy oraz brak doświadczenia zawodowego
i wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania pracy utrudniają samodzielne nabycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy i gwarantujących udany start życiowy.

 

Zadania realizowane w projekcie:

Zadanie 1: Pomocna dłoń
Przez cały okres realizacji projektu młodzież zostanie objęta wsparciem opiekuńczo-wychowawczym. Od momentu zrekrutowania, przez cały czas trwania projektu nad każdą 10-cio osobową grupą uczestników czuwać będzie wykwalifikowany opiekun grupy tj. wychowawca zatrudniony w OHP.

W ramach zadania przewidziano również objęcie uczestników wsparciem psychologiczno-motywacyjnym. Jest to pomoc o charakterze miękkim, tj. zajęcia z psychologiem (w formie indywidualnej i grupowej), które mają na celu pomoc w przezwyciężaniu barier związanych z podjęciem aktywności zawodowej oraz zmotywowanie młodzieży do udziału w zajęciach w ramach projektu. Uzupełnieniem wsparcia psychologicznego będą zajęcia z zapobiegania depresji wśród młodzieży.

Każdy uczestnik zostanie objęty opieką doradcy zawodowego, który pokieruje jego dalszym rozwojem zawodowym. Proces ten rozpoczyna się od indywidualnego doradztwa zawodowego i opracowania Indywidualnych Planów Działania (IPD), obejmujących zakres wsparcia mający na celu przede wszystkim pomoc młodej osobie w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy. Działania na pierwszym etapie zostaną uzupełnione również o grupowe zajęcia z doradcą zawodowym, które zawierają metody aktywnego poszukiwania pracy – gr II oraz o warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla gr IB.


Zadanie 2: Dobry kierunek
W ramach zadania młodzież objęta będzie wsparciem tzw. twardym, mającym na celu uzupełnienie lub zdobycie umiejętności i kwalifikacji niezbędnych w celu wejścia na rynek pracy i zwiększenia szans na podjęcie zatrudnienia. Zaplanowane działania koncentrują się głównie na możliwości zdobycia zawodu, podniesienia kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania – główną proponowaną formą wsparcia w tym obszarze są zatem kursy zawodowe proponowane dla grupy II oraz kwalifikacyjne kursy zawodowe – dla grupy IB wraz ze stypendium szkoleniowym. Grupie IA, z racji na wiek uczestników, zaproponowane zostaną warsztaty z zakresu wyrównywania zaległości edukacyjnych wraz z zakupem wyprawki szkolnej. Ponadto uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem dodatkowym w postaci różnego rodzaju warsztatów, kursów i szkoleń mających na celu nabycie umiejętności poszukiwanych przez pracodawców, w tym umiejętności językowych, cyfrowych i innych. Będą to zatem: kursy językowe, kursy komputerowe ECDL, kursy prawa jazdy kat. B oraz kursy przedsiębiorczości.

Dodatkowo w ramach zadania uczestnicy zostaną objęci wsparciem socjalnym w postaci wyżywienia podczas zajęć oraz dofinansowania dojazdów na zajęcia. Ponadto w ramach zadania zaplanowano refundacją kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie odbywania zajęć oraz wypłatę stypendiów szkoleniowych dla uczestników.


Zadanie 3: Udany start
Ostatnim etapem wsparcia w ramach projektu będzie realizacja 3-miesięcznych staży zawodowych wraz z usługą pośrednictwa pracy lub pośrednictwa w zakresie organizacji staży (grupa II). Staże zawodowe stanowią kluczowy element Gwarancji dla młodzieży, dlatego też młodzież po ukończeniu kursów zawodowych skierowana będzie na staże zawodowe u pracodawców w celu nabycia umiejętności praktycznych do wykonywania określonego zawodu oraz weryfikacji kwalifikacji uzyskanych w trakcie kursów zawodowych.

Ponadto w ramach zadania zaplanowano koszty niezbędnych badań lekarskich i psychologicznych, wydatki związane z refundacją kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie stażu zawodowego, wydatki związane z wypłacaniem stypendiów stażowych dla uczestników oraz z przekazaniem środków pracodawcy przyjmującemu na staż uczestnika projektu na zakup wyposażenia stanowiska pracy stażysty. Dodatkowo młodzież objęta zostanie dodatkowym wsparciem socjalnym w postaci dofinansowania dojazdów na zajęcia i staże zawodowe

Ponadto w ramach zadania zaplanowano refundacją kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną w trakcie stażu zawodowego, wypłatę stypendiów stażowych dla uczestników oraz z przekazanie środków pracodawcy przyjmującemu na staż uczestnika projektu na zakup wyposażenia stanowiska pracy stażysty.

W ramach zwiększenia samooceny uczestników i kompleksowego przygotowania ich do wejścia na rynek pracy realizowane będą warsztaty z zakresu kreowania wizerunku profesjonalnego pracownika (podstawy kreowania wizerunku profesjonalnego, zasady dress code, itp.). W ramach projektu zakupione będą ubiory dla uczestników, w których wyborze pomagał będzie stylista w taki sposób, by były one odpowiednie na rozmowę kwalifikacyjną z potencjalnym pracodawcą. Zajęcia kończyć będzie metamorfoza każdego uczestnika poprzedzona indywidualną konsultacją (usługa kosmetyczna, makijaż, dobór fryzury, ubioru) mająca na celu zaplanowanie zakresu zmiany. Zajęcia będą realizowane w grupach, osobno dla kobiet i mężczyzn, z uwagi na specyfikę potrzeb przedstawicieli obu płci w tej kwestii.

Budżet projektu „Akcja Aktywizacja – YEI”  wynosi 24 295 000,00 zł.


  

 

 

  PWK OHP in English

  Strona Komendy Głównej OHP

  Jednostki organizacyjne

  Wojewódzka Rada Programowa

  Gwarancje dla Młodzieży

    OSP-Ogólne informacje

    OSP-Jednostki realizujące

    AA-Przebieg realizacji

    OSDZ-Rekrutacja do projektu

    OSDZ-Jednostki realizujące

    ODSZ-Przebieg realizacji

    AA-Ogólne informacje

    AA-Jednostki realizujące

    AA-Rekrutacja do projektu

    OSP-Przebieg realizacji

  Oferty pracy

  Kursy i Szkolenia

  Rekrutacja młodzieży do OHP

  Zamówienia publiczne

  Projekty UE zakończone

  EURES

  ECAM

  Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

  Współpraca międzynarodowa

  Wizerunek OHP

  Absolwenci OHP

  Ferie z OHP

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich

  Ogólnopolski Tydzień Kariery

EURES Polska
Zdobądź dobry zawód, który zagwarantuje Ci pracę. ECAM. Tel. 19524

Zielona Linia - informacje
Filmy o OHP
Login
Hasło

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP