Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Ochotnicze Hufce Pracy - Podkarpacka Wojewódzka Komenda
OHP Logo
OCHOTNICZE HUFCE PRACY
Podkarpacka Wojewódzka Komenda
Biuletyn Informacji Publicznej
Podkarpacka WK
Al. Piłsudskiego 31
35 - 074 Rzeszów
17 852 39 10
fax: 17 852 39 10
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Młodzieżowe Centrum Kariery Punkt Pośrednictwa Pracy Młodzieżowe Centrum Informacji Zawodowej
Informacje o projekcie Od Szkolenia Do Zatrudnienia

 

 

 

 

OHP JAKO REALIZATOR USŁUG RYNKU PRACY

 

 

     Celem projektu systemowego „OHP jako realizator usług rynku pracy”, było umożliwienie młodzieży w wieku 15-25 lat dostępu do kompleksowego systemu informacji zawodowej, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń. Dostarczenie tego typu form wsparcia potrzebuje szczególnie młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, mieszkająca w małych miejscowościach oraz na terenach o bardzo wysokim wskaźniku stopnia bezrobocia, w których utrudniony jest dostęp do placówek rynku pracy.

 

     W ramach projektu działają Młodzieżowe Centra Kariery (MCK)Punkty Pośrednictwa Pracy (PPP). Pracownicy MCK prowadzą warsztaty i szkolenia z zakresu technik poszukiwania pracy, autoprezentacji, preferencji osobowościowych itp. oraz udzielają porad indywidualnych. Pośrednicy pracy w PPP zajmują się natomiast pozyskiwaniem ofert pracy oraz tworzeniem bazy osób poszukujących zatrudnienia. Wszystkie placówki oferują nowoczesne i multimedialne zestawy zasobów metodycznych oraz profesjonalne porady i informacje dotyczące lokalnego rynku pracy.

 

     W grudniu 2011 r. w ramach projektu powstały Ośrodki Szkolenia Zawodowego (OSZ), których działalność skupia się przede wszystkim na doradztwie w zakresie doboru właściwego kierunku oraz formach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, przedstawianiu i oferowaniu kursów i szkoleń, gromadzeniu informacji na temat lokalnego rynku szkoleń oraz organizacji kursów i szkoleń zawodowych na podstawie rozpoznania lokalnych potrzeb młodzieży.

 

 

Projekt adresowany był do osób:

 

●  bezrobotnych do 25 lat,

●  nieaktywnych zawodowo,

●  uczniów, absolwentów przygotowujących się do wejścia na rynek pracy,

●  osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zaniedbanych wychowawczo, o zmniejszonych szansach życiowych oraz pochodzących ze środowisk niedostosowanych społecznie,

●  mających utrudniony dostęp do usług rynku pracy ze względu na miejsce zamieszkania w małych miejscowościach, lub wsiach.

  

 

Pierwszeństwo dla młodzieży:

 

●  uczącej się (z ośrodków opiekuńczo- wychowawczych, resocjalizacyjnych, szkół specjalnych, domów dziecka, grup defaworyzowanych, niepełnosprawnej),

●  poszukującej pracy (niepełnosprawnej, z ośrodków resocjalizacyjnych, opuszczających zakłady karne, z grup defaworyzowanych).

 

     W ramach projektu młodzież korzystała z usług z zakresu poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy i organizacji szkoleń oraz wsparcia w procesie wejścia na rynek pracy, pozyskania ofert pracy oraz kształtowania kariery zawodowej.

 

 

Jednostki utworzone w ramach projektu OHP jako realizator usług rynku pracy:

 

 

MCK w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 2
tel. 13 434 02 09
MCK w Jaśle, ul. K. Wielkiego 5
tel. 13 445 21 23
MCK w Lesku, ul. Jana Pawła II 18B
tel. 13 469 65 10
MCK w Sanoku, ul. Kościuszki 15
tel. 13 463 10 60
MCK w Cieszanowie, ul. Kościuszki 6
tel. 16 631 12 75
MCK w Przeworsku, ul. Lwowska 16
tel. 16 648 22 78
MCK w Mielcu, ul. Chopina 8
tel. 17 583 02 42
MCK w Gorzycach, ul. 11 Listopada 12
tel. 15 822 00 93
MCK w Nowej Dębie, ul. Bieszczadzka 2
tel. 15 846 29 31
PPP w Łańcucie, ul. Piłsudskiego 70/26
tel. 17 225 53 06
PPP w Strzyżowie, ul. Daszyńskiego 3
tel. 17 276 51 49
OSZ w Dębicy, ul. Sienkiewicza 1
tel. 14 673 17 98
OSZ w Rzeszowie, ul. Dąbrowskiego 31
tel. 17 850 40 23
OSZ w Strzyżowie, ul. Słowackiego 8
tel. 17 276 55 95
OSZ w Nisku, ul. 3 Maja 54A/1
tel. 15 873 96 37
OSZ w Tarnobrzegu, ul. 11 Listopada 8
tel. 15 823 58 00

 

www.europa.eu www.efs.gov.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

 

  PWK OHP in English

  Strona Komendy Głównej OHP

  Jednostki organizacyjne

  Wojewódzka Rada Programowa

  Gwarancje dla Młodzieży

  Oferty pracy

  Kursy i Szkolenia

  Rekrutacja młodzieży do OHP

  Zamówienia publiczne

  Projekty UE zakończone

    Nowe perspektywy

    Gwarancje dla młodzieży

    OHP jako realizator usług rynku pracy

    Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój

    Nowoczesne Kompetencje Kadry opiekuńczo-wychowawczej OHP

    Indywidualny Projekt Kariery - Portfolio dla Młodz

    Młodzieżowa Akademia Umiejętności

    Nowoczesne Kompetencje Kadry OHP

    Nasza Przyszłość

    Life coaching

    Szkolenie Kadry Ochotniczych Hufców Pracy

    Nowe Możliwości - Lepsze Jutro

    Tworzenie architektury...

    Nowe perspektywy 2

    Ginące Zawody

    Obudź swój potencjał

    Akcja Aktywizacja

    Równi na rynku pracy

    Pomysł na siebie

  EURES

  ECAM

  Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

  Współpraca międzynarodowa

  Wizerunek OHP

  Absolwenci OHP

  Ferie z OHP

  Dni Otwarte Funduszy Europejskich

  Ogólnopolski Tydzień Kariery

EURES Polska
Zdobądź dobry zawód, który zagwarantuje Ci pracę. ECAM. Tel. 19524

Zielona Linia - informacje
Filmy o OHP
Login
Hasło

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP