Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. [zamknij]
Ochotnicze Hufce Pracy - Podkarpacka Wojewódzka Komenda
OHP Logo
Podkarpacka Wojewódzka Komenda
OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY
Biuletyn Informacji Publicznej Zobacz nasz profil na Facebooku
Podkarpacka WK
Al. Piłsudskiego 31
35 - 074 Rzeszów
17 852 39 10
Nadzór nad Ochotniczymi Hufcami Pracy sprawuje minister właściwy ds. pracy
Młodzieżowe Centrum Kariery Młodzieżowe Centrum Informacji Zawodowej
Rekrutacja do OHP 2020/2021. Zostań specjalistą!REKRUTACJA 2022/2023
 
Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP prowadzi nabór młodzieży do swoich jednostek organizacyjnych na rok szkolny 2022/2023.
 
W ramach Ochotniczych Hufców Pracy na terenie województwa podkarpackiego młodzież ma możliwość kształcić się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Iwoniczu oraz w hufcach pracy, ulokowanych w: Rzeszowie, Dębicy, Sanoku, Krośnie, Jarosławiu, Przemyślu, Tarnobrzegu i Stalowej Woli.
 
 

 

PRZYJMOWANA DO OHP MŁODZIEŻ POWINNA SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WARUNKI:
 • wiek: 15 - 18 lat,
 • odpowiednie warunki zdrowia dla danego zawodu poświadczone przez lekarza,
 • zgoda rodzica lub opiekuna prawnego,
Rekrutacja do wszystkich hufców pracy i OSiW prowadzona będzie od miesiąca maja 2022.

 

DOKUMENTACJA WYMAGANA PRZY PRZYJĘCIU KANDYDATA DO OHP:

 1. Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP (stanowi deklarację uczestnictwa w OHP).
 2. Świadectwo szkolne (kopia) z ostatniej ukończonej klasy przez kandydata.
 3. Fotografia legitymacyjna (aktualna) - 1 sztuka.
 4. Zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka kandydat, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą (dotyczy kandydatów, którzy nie ukończyli ośmioletniej szkoły podstawowej i nie ukończyli 15 r.ż.).
 5. Informacja dotycząca konsultacji z doradcą zawodowym poświadczona przez doradcę zawodowego OHP, który przeprowadził rozmowę z kandydatem.
 6. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu (dotyczy uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe) – kopia (oryginał jest składany w zakładzie pracy).
 7. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej sporządzona na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, zawierająca informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży (dotyczy kandydatów do szkoły podstawowej dla dorosłych) .
 8. Indywidualna umowa o pracę (kopia), dostarczana po jej zawarciu.
 9. Informacja/opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/placówek oświatowych (niewymagana, ale pożądana do diagnozy i przygotowania pracy z uczestnikiem).
 10. Potwierdzenie zapoznania się z procedurą zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i ochrony jej przed krzywdzeniem oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uczestników OHP oraz regulaminami obowiązującymi w OHP i zobowiązanie się do ich przestrzegania (zawarte w Kwestionariuszu rekrutacyjnym kandydata do OHP).
 11. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (osoba nieletnia oraz pełnoletnia).
   

 

DOKUMENTACJA WYMAGANA PRZY PRZYJĘCIU KANDYDATA DO OSiW w IWONICZU:

 1. Kwestionariusz rekrutacyjny kandydata do OHP (stanowi deklarację uczestnictwa w OHP).
 2. Świadectwo szkolne (kopia) z ostatniej ukończonej klasy przez kandydata.
 3. Fotografia legitymacyjna (aktualna) - 1 sztuka.
 4. Zezwolenie dyrektora ośmioletniej szkoły podstawowej, w której obwodzie mieszka kandydat, na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą (dotyczy kandydatów, którzy nie ukończyli ośmioletniej szkoły podstawowej i nie ukończyli 15 r.ż.).
 5. Informacja dotycząca konsultacji z doradcą zawodowym poświadczona przez doradcę zawodowego OHP, który przeprowadził rozmowę z kandydatem.
 6. Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o przydatności do zawodu (dotyczy uczestników podejmujących przygotowanie zawodowe) – kopia (oryginał jest składany w zakładzie pracy).
 7. Opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej sporządzona na wniosek rodziców/opiekunów prawnych, zawierająca informacje o braku rokowań odnośnie możliwości ukończenia szkoły dla dzieci i młodzieży (dotyczy kandydatów do szkoły podstawowej dla dorosłych) .
 8. Zaświadczenie o dochodach w rodzinie (dotyczy tylko kandydatów do OSiW w Iwoniczu).
 9. Indywidualna umowa o pracę (kopia), dostarczana po jej zawarciu.
 10. Informacja/opinia dotycząca kandydata z poprzedniej placówki/placówek oświatowych (niewymagana, ale pożądana do diagnozy i przygotowania pracy z uczestnikiem).
 11. Potwierdzenie zapoznania się z procedurą zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży i ochrony jej przed krzywdzeniem oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uczestników OHP oraz regulaminami obowiązującymi w OHP i zobowiązanie się do ich przestrzegania (zawarte w Kwestionariuszu rekrutacyjnym kandydata do OHP).
 12. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych (osoba nieletnia oraz pełnoletnia).

 

 

Ośrodek Szkolenia i Wychowania
w Iwoniczu
38-440 Iwonicz, ul. Zadwór 5
13 42 502 60
osiwiwonicz@ohp.pl
Szkoła podstawowa
Branżowa szkoła I stopnia
- kucharz
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- fryzjer
- kamieniarz
- dekarz
 
- kucharz
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- fryzjer
- kamieniarz
- dekarz
 

  

9-1 Hufiec Pracy
Rzeszów
35-074 Rzeszów, al. Piłsudskiego 31, pok. 331
17 852 39 10 w. 37
hp.rzeszow@ohp.pl
Szkoła podstawowa
Branżowa szkoła I stopnia
Rzemieślnicza nauka zawodu
- mechanik pojazdów samochodowych,
- blacharz samochodowy
- fryzjer,
- kucharz
- cukiernik
- stolarz
- piekarz
 
- mechanik pojazdów samochodowych,
- blacharz samochodowy
- fryzjer,
- kucharz,
- cukiernik,
- stolarz,
- piekarz,
- elektryk,
- ślusarz,
- monter sieci i instalacji sanitarnych,
- elektromechanik,
- elektronik
- mechanik pojazdów samochodowych,
- fryzjer
 

 .

9-8 Hufiec Pracy
Sanok
38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 109
13 461 06 26
hp.sanok@ohp.pl
Branżowa szkoła I stopnia
- lakiernik samochodowy,
- ślusarz,
- blacharz samochodowy,
- cukiernik,
- elektromechanik samochodowy,
- elektryk,
- fryzjer,
- kucharz,
- piekarz,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych,
- murarz – tynkarz,
- sprzedawca,
- stolarz,
- wędliniarz
 

 .

9-9 Hufiec Pracy
Krosno
38-400 Krosno, ul. Żwirki i Wigury 6
13 437 43 39
502 031 978
hp.krosno9@ohp.pl
Branżowa szkoła I stopnia
-ślusarz

 .

9-10 Hufiec Pracy
Krosno
38-400 Krosno, ul. Mickiewicza 31
13 420 20 41
502 031 893
hp.krosno10@ohp.pl
Branżowa szkoła I stopnia

- cukiernik
- monter sieci i instalacji sanitarnych
- mechanik pojazdów samochodowych
- stolarz
- elektryk
- sprzedawca
- piekarz
- fryzjer

 .

9-12 Hufiec Pracy
Jarosław
37-500 Jarosław, ul. Paderewskiego 11a
16 623 32 03
502 031 988
hp.jaroslaw@ohp.pl
Branżowa szkoła I stopnia
Rzemieślnicza nauka zawodu
- kucharz
- przetwórca mięsa
- fryzjer
- cukiernik
 
- kucharz
- fryzjer

 .

 

9-13 Hufiec Pracy
Przemyśl
37-700 Przemyśl, ul. Okrzei 2
16 670 89 01, 518 278 521,
fax 16 677 91 65
hp.przemysl@ohp.pl
Szkoła podstawowa
Branżowa szkoła I stopnia
Rzemieślnicza nauka zawodu
- fryzjer
- mechanik pojazdów samochodowych
- cukiernik
- monter, sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
- stolarz
- lakiernik
- elektryk
 
- fryzjer
- mechanik pojazdów
- samochodowych
- cukiernik
- monter, sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
- stolarz
- lakiernik
- elektryk
 
- fryzjer
- mechanik pojazdów samochodowych
- cukiernik
- monter, sieci instalacji i urządzeń sanitarnych
- stolarz
- lakiernik
- elektryk
 

 .

9-15 Hufiec Pracy
Tarnobrzeg
39-400 Tarnobrzeg, ul. Moniuszki 20
15 821 21 69
hp.tarnobrzeg@ohp.pl
Branżowa szkoła I stopnia
- mechanik pojazdów samochodowych,
- fryzjer,
- kucharz,
- cukiernik,
- sprzedawca

 .

9-17 Hufiec Pracy
Stalowa Wola
37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 12
15 844 30 13
502 031 985
hp.stalowawola@ohp.pl
Szkoła podstawowa (klasa VII i VIII)
Branżowa szkoła I stopnia
Rzemieślnicza nauka zawodu
- mechanik pojazdów samochodowych
- kucharz
- piekarz
- cukiernik
- elektryk
- sprzedawca
- fryzjer
- stolarz
- ślusarz
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- mechanik pojazdów samochodowych
- kucharz
- piekarz
- cukiernik
- elektryk
- sprzedawca
- fryzjer
- stolarz
- ślusarz
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- mechanik pojazdów samochodowych
- kucharz
- piekarz
- cukiernik
- elektryk
- sprzedawca
- fryzjer
- stolarz
- ślusarz
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 

.

9-19 Hufiec Pracy
Dębica
39-200 Dębica, ul. Łysogórska 25
14 625 70 43
hp.debica@ohp.pl
Branżowa szkoła I stopnia
Rzemieślnicza nauka zawodu
- sprzedawca,
- murarz-tynkarz,
- mechanik pojazdów samochodowych,
- fryzjer,
- cukiernik,
- piekarz,
- kucharz,
- elektromechanik pojazdów samochodowych,
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
- elektryk,
- blacharz izolacji przemysłowych,
- blacharz,
- ślusarz,
- elektronik,
- magazynier - logistyk,
 
- murarz-tynkarz,
- kucharz,
- fryzjer,
- stolarz.
 

   PWK OHP in English

  Strona Komendy Głównej OHP

  Jednostki organizacyjne

  Wojewódzka Rada Programowa

  Kursy i Szkolenia

  Oferty pracy

  Rekrutacja młodzieży do OHP

  Absolwenci OHP

  Refundacja wynagrodzeń pracowników młodocianych

  Zamówienia publiczne

  Projekty

  ECAM

  Wizerunek OHP

  Ochrona Danych Osobowych

  Deklaracja dostępności

EURES Polska
Zdobądź dobry zawód, który zagwarantuje Ci pracę. ECAM. Tel. 19524

Zielona Linia - informacje
Filmy o OHP
Login
Hasło

Podkarpacka Wojewódzka Komenda OHP